Vesti

  • 1. 4. 2022.

    Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 05.05.2022. godine sa početkom u 9 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102.