Kontakt informacije

Kontakt osoba: Nenad Jakovljević dipl.inž.građ.
Telefoni: + 381 11 3193 801, + 381 11 3193 802,
+ 381 11 3016 945
Faks: + 381 11 3016 944
E-mail: office@mostprojekt.rs
Adresa: Mostprojekt a.d.
Prve pruge 31a,
11080 Beograd
PAK200212, Srbija
GPS koordinate: 44.835556, 20.411955
(44°50'08.0"N 20°24'43.0"E)
Matični broj: 7023324
PIB: 100830125
Tekući računi: 325-9500500391315-48 OTP banka
205-2908-94 NLB Komercijalna banka
160-264548-86 Banca Intesa

mp_mapa
Kako do nas?
-Od aerodroma
-Iz pravca Niša (od mosta Gazela)
-Iz centra grada 
-Iz pravca Novog Sada


Mostprojekt a.d. Belgrade on LinkedIn