Контакт информације

Контакт особа: Ненад Јаковљевић, дипл.инж.грађ. 
Телефони: + 381 11 3193 801, + 381 11 3193 802,
+ 381 11 3016 945
Факс: + 381 11 3016 944
E-mail: office@mostprojekt.rs
Адреса: Мостпројект а.д.
Омладинских бригада 102,
11070 Београд
PAK191613, Србија
GPS координате: 44.812582, 20.392087
(44°48'45.3"N, 20°23'31.5"E)
Матични број: 7023324
ПИБ: 100830125
Текући рачуни: 205-2908-94 Комерцијална банка
160-264548-86 Banca Intesa

mp_mapa
Како до нас?
-Од аеродрома
-Из правца Ниша (од моста Газела)
-Из центра града 
-Из правца Новог Сада


Mostprojekt a.d. Belgrade on LinkedIn