Profil preduzeća

Mostprojekt a.d. ima 17 zaposlenih od kojih su:
- 13 diplomirani građevinski inženjeri
- 3 građevinska tehničara
- 1 pomoćni radnik