Ivanka Jonić

ivanka_jonic_180px
Ivanka Jonić dipl.inž.građ.
Vodeći projektant
tel.+381 (0)11 3016-945
e-mail:i.jonic@mostprojekt.rs

Licenca odgovornog projektanta br.310 O 21003

BIOGRAFIJA