Вести

  • 10. 5. 2023.

    Сазива се редовна скупштина акционара друштва "Мостпројект", Београд, на дан 12.06.2023. године са почетком у 9 часова, у Београду, на адреси: Земун, ул. Прве пруге 31а.

    6. 10. 2022.

    Сазива се ванредна скупштина акционара друштва "Мостпројект", Београд, на дан 27.10.2022. године са почетком у 12 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 102.

  • Архива