Сазивање редовне скупштине акционара

Сазива се редовна скупштина акционара друштва "Мостпројект", Београд, на дан 12.05.2017. године са почетком у 11 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 11.

Одлука о сазивању редовне скупштине акционара у PDF формату