Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara možete preuzeti ovde

Sazivanje vanredne skupštine akcionara

Saziva se vanredna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 11.03.2016. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11. Čitaj dalje »

Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 01.06.2015. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11. Čitaj dalje »

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj kompanije Mostprojekt a.d. za 2014, godinu možete preuzeti ovde

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara možete preuzeti ovde

Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 10.06.2014. godine sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11.

Čitaj dalje »

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj kompanije Mostprojekt a.d. za 2013, godinu možete preuzeti ovde