Vesti

  • 10. 5. 2023.

    Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 12.06.2023. godine sa početkom u 9 časova, u Beogradu, na adresi: Zemun, ul. Prve pruge 31a.