Usluge

Osnovna delatnost MOSTPROJEKTA je projektovanje i nadzor pri izgradnji putnih i železničkih konstrukcija (čeličnih, spregnutih, prethodno-napregnutih i armiranobetonskih mostova različitih statičkih sistema, tunela, propusta, potpornih zidova…).
Učestvovanje u izgradnji kroz projektovanje i nadzor je glavna oblast delovanja Mostprojekt-a.

Kompanija pruža sledeće usluge:

•Projektovanje novih konstrukcija
•Ispitivanje i procena stanja postojećih konstrukcija
•Sanacija i rehabilitacija svih vrsta konstrukcija
•Profesionalni nadzor pri izgradnji
•Rukovođenje projektom
•Priprema tendera
•Revizija tehničke dokumentacije
•Nadzor i održavanje mostova
•Konsultantske usluge

Naše oblasti:

•Čelični, spregnuti, armiranobetonski, prednapregnuti i drveni mostovi različitih konstruktivnih sistema za sve vrste saobraćaja (drumski, železnički, pešački, industrijski, kombinovani)
•Industrijske hale, kranskih staze, skladišta, hangari, magacini, transportni mostovi
•Komunikacioni tornjevi, antenski stubovi, jarboli,
•Poslovni i stambeni objekti
•Sportski objekti (stadioni, sportske hale, dvorane)
•Dimnjaci, vodotornjevi, silosi
•Aerodromske zgrade
•Benzinske pumpe
•Podkonstrukcije za nošenje osvetljenja i svih vrsta opreme
•Konstrukcije za nošenje cevovoda
•Potporni zidovi
•Ostale vrste kompleksnih i specijalnih konstrukcija