Datoteke

R. b. Opis
Veličinа
1. Mostprojekt katalog 1.4 MB
2. Osiguranje i kontrola kvaliteta 160 KB
3. Licencа preduzećа 244 KB
4. Izveštаj o bonitetu 692 KB
5. Brošura 1 3.7 MB
6. Brošura 2 2.7 MB
7. Brošura 3 2.1 MB
8. Godišnji finansijski izveštaj 2011 78 KB
9. Godišnji izveštaj 2011 1.4 MB
10. Godišnji izveštaj 2012 4.6 MB
11. Godišnji izveštaj 2013 2.0 MB
12. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara i sazivanje redovne skupštine 2014 1.1 MB
13. Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara 2014 1.1 MB
14. Godišnji izveštaj 2014 2.8 MB
15. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara i sazivanje redovne skupštine 2015 0.3 MB
16. Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara 2015 0.1 MB
17. Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara 2016 0.9 MB
18. Izveštaj nakon održavanja vanredne skupštine akcionara 2016 0.4 MB
19. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara i sazivanje redovne skupštine 2016 0.5 MB
20. Godišnji izveštaj 2015 6.9 MB
21. Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara 2016 0.1 MB
22. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara 0.1 MB
23. Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija izdavaoca Mostprojekt ad Beograd 0.1 MB
24. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara i sazivanje redovne skupštine 2018 1.5 MB
25. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara i sazivanje redovne skupštine 2019 1.2 MB
26. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara i sazivanje redovne skupštine 2020 0.2 MB