Радомир Радичевић

radomir_radicevic_180p
Радомир Радичевић дипл. инж.грађ.
Генерални директор
тел:+381 (0)11 3193-801
e-mail:r.radicevic@mostprojekt.rs

Лиценца одговорног пројектанта бр. 310 О 62603

БИОГРАФИЈАРЕФЕРЕНЦЕ:

1.2005.-до данас - Реконструкција Ауто-пута Нови Сад - Београд - Инжењер - Kоординатор
2.2006-2007 - Главни-извођачки пројекат санације моста Газела у Београду - Директор пројекта
3.2005-2006 - Санација моста "Puente Duarte", Санто Доминго, Доминиканска република - Директор пројекта
4.2003-2005 - Санација моста "Остружница" преко реке Саве у Београду - Вођа тима
5.2001-2003 - Пројекат чишћења Дунава у Новом Саду - Заменик вође тима
6.1984-1992 - Мостови у Србији дужине од  60m до 120m - Заменик главног инжењера
7.1984-1990 - Изградња, пројектовање и надзор над извођењем радова на челичним антенским
                        стубовима/торњевима висине од 25 to 200m