Сазивање редовне скупштине акционара

Сазива се редовна скупштина акционара друштва "Мостпројект", Београд, на дан 05.05.2022. године са почетком у 9 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 102.

Одлука о сазивању редовне скупштине акционара у PDF формату