Сазивање редовне скупштине акционара

Сазива се редовна скупштина акционара акционарског друштва "Мостпројект", Београд, на дан 03.06.2016. године са почетком у 11 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 11.

Одлука о сазивању редовне скупштине акционара у PDF формату