О нама

МОСТПРОЈЕКТ је грађевински биро који се бави пројектовањем од 1956. године. Доказали смо квалитет и успех у пројектима са стриктним буџетским ограничењима који су захтевали учествовање и координацију великог броја фирми и висок ниво пројектантског знања.
МОСТПРОЈЕКТ се специјално истиче у областима пројектовања инжењерских објеката, испитивања конструкција, пројектовања конструкција у сеизмичким областима.
Истиче се квалификованим и посвећеним особљем које има јединствено искуство у пројектовању мостова, као и других конструкција посебне намене. Инжењери МОСТПРОЈЕКТ-а су били пионири у многим иновацијама у пројектовању мостова и коришћењу најсавременијих компјутерских програма.