Мост преко реке Власине

Завршен је пројекат рушења постојећег моста  и Главни пројекат новог моста преко реке Власине на km. 0+050.759 локалног пута л-13, деоница: магистрални пут м-9 - Конопница

Стари мост

VLA 001

Нови мост

VLA 008

VLA 009

VLA 004

VLA 005

VLA 006

VLA 007