Sazivanje vanredne skupštine akcionara

Saziva se vanredna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 27.10.2022. godine sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102.

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara u PDF formatu