LOT XII

Rehabilitacija mostova ID2134 preko reke Crni Timok IV, ID2135 preko reke Crni Timok V, ID2136 preko reke Crni Timok VI, na magistralnom putu M.5, deonica Paraćin-Zaječar

Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok IV, ID2134
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok V, ID2135
Most preko reke Crni Timok VI, ID2136
Most preko reke Crni Timok VI, ID2136
Most preko reke Crni Timok VI, ID2136
Most preko reke Crni Timok VI, ID2136
Most preko reke Crni Timok VI, ID2136
Most preko reke Crni Timok VI, ID2136