Телекомуникациони објекти

Референц листа објеката за које је МОСТПРОЈЕКТ израдио
техничку документацију (идејни пројекти, главни пројекти или пројекти
санације/рехабилитације).

Објекти висине преко 50m:

 • Антенски стуб - војна пошта 9949 - H=70m
 • Антенски стуб Бранковац
 • Антенски стуб РП "Младост"
 • Антенски стуб Лозница - "Радио Подриње" - H=74.8m
 • Антенски стуб Суботица - Предајник за везе - H=200.1m
 • Антенски стуб Крњача - Радио Београд - H=118.0m
 • Антенски стуб Звечка - H=75m
 • Радиодифузни објекат РТВ-а на Мокрој Гори - H=121.5m
 • Предајник "Црвено Село" - H=200.1m
 • Антенски стуб - ПТТ - Кула - H=70m
 • Антенски стуб - ПТТ - Оџаци - H=60m
 • Антенски стуб - ПТТ - Осијек - H=70m
 • Антенски стуб - ПТТ - Жупања - H=60m
 • Антена на ТВ торњу Иришки венац - H=165m
 • Антенски ТВ стуб - Сента - H=68m
 • Помоћни антенски стуб - Звечка - Обреновац - H=111.5m
 • Антенски стуб - Букова глава - H=52.2m
 • Релеј Ловћен - H=85.7m
 • Антенски стуб на Ловћену - H=103.7m
 • Антенски стуб Терминал - Аеродром Београд - H=50m
 • Антенски стуб Црни врх- H=98.3m
 • Антенски стуб Голеш- H=103.7m
 • Антенски стуб Црвени Чот- H=119.5m
 • Антенски стуб Тупижница- H=103.7m
 • Антенски стуб Зекова глава- H=103.7m
 • Антенски стуб Дели Јован- H=67.6m
 • Антенски стуб Копаоник- H=103.7m
 • Антенски стуб Овчар- H=103.7m
 • Антенски стуб – радио Сомбор, СТ предајник Јарош- H=54m

Објекти висине до 50m:

 • Антенски стуб КС3 Копаоник - H=37.3m