МОСТПРОЈЕКТ врши надзор радова на санацији уочених прслина

МОСТПРОЈЕКТ врши надзор радова на санацији уочених прслина у ортотропној плочи моста Газела.