LOT XII

Рехабилитација мостова ID2134 преко реке Црни Тимок IV, ID2135 преко реке Црни Тимок V, ID2136 преко реке Црни Тимок VI, на магистралном путу М.5, деоница Параћин-Зајечар

Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок IV, ID2134
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок V, ID2135
Мост преко реке Црни Тимок VI, ID2136
Мост преко реке Црни Тимок VI, ID2136
Мост преко реке Црни Тимок VI, ID2136
Мост преко реке Црни Тимок VI, ID2136
Мост преко реке Црни Тимок VI, ID2136
Мост преко реке Црни Тимок VI, ID2136