Конзорцијум "IC Consulenten" и "Мостпројект" руководи изградњом моста преко Дунава у Новом Саду

Нови мост преко Дунава у Новом Саду ће бити изграђен на стубовима моста "Франца Јозефа" или Фрање Јосифа. Мост је изграђен 1883. године по пројекту Карла Баумана, као део пруге Будимпешта - Земун. Био је дуг 432 метра и настављао се у тунел испод Петроварадинске Тврђаве, дужине 341 метар. Од коначног рушења моста 1944. године до данас, у реци се налазе три стуба и ледоломни блок из 1942. године. Осовина тих стубова је у правцу, који се на левој обали Дунава продужава у Булевар Цара Лазара, а на десној обали преко кривине у стари железнички тунел ширине 5 метара.

Tрасa новог моста може да се подели у четири јасне подцелине:
• Приступну саобраћајницу са денивелисаном петљом (лева, новосадска обала Дунава),
• Мост на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа,
• Тунел испод Петровaрадинске тврђаве и
• Приступну саобраћајницу са подвожњаком у зони објекта ''Ловотурса'' (десна, петроварадинска страна)
Укупна дужина саобраћајнице (без конекција са постојећом путном мрежома је око 1300 м, од тога:
• 300м од раскрснице Булевара Цара Лазара са улицама Стевана Мусића и Др. Зорана Ђинђића, са 6 саобраћајних трака првих 75м а остатак са 4 саобраћајне траке иза денивелисане раскрснице „Кеј жртава рације“.
• 450 м мост преко Дунава до уласка у тунеле, са 4 саобраћајне траке,
• 350 м кроз тунеле, са 4 саобраћајне траке и
• 150 м пут до раскрснице код „Ловотурса“, са 4 саобраћајне траке.